KYKY MUUTTUA KEHITYKSEN MUKANA

On tärkeää soveltaa uusia toimintamalleja, sisältöjä, jakelukanavia ja teknologioita liiketoiminnassa, sekä havaita uuden tilanteen tuomat liiketoimintamallien muutokset. Uuden soveltaminen paremmin kuin muut, tuo kilpailuetua sekä kannattavuutta.