Osaaminen


LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Lähes kaikki johtaminen ja kehittäminen on tänään muutoksen johtamista. Liiketoimintamallit muuttuvat. Toimintatavat muuttuvat. Teknologia muuttuu. 

Toiminnan kehittämisessä tarvitaan niitä, jotka osaavat hyvin teknologian tuomat mahdollisuudet ja kykenevät hyödyntämään niitä liiketoiminnassa.

UUSI VIESTINTÄ

Nykyään ihmiset hakevat tietoa ja ostavat uudella tavalla. Teknologia ja  Internetin sovellukset mahdollistavat tiedon haun ja toisaalta osaamisen viestimisen tehokkaasti. 

Yritykset ja kuluttajat haluavat ostaa siltä, joka osaa asiansa hyvin ja osaa viestiä osaamisensa uskottavasti uusia ja soveltuvia kanavia käyttäen.


Metsästäjänkanava
Metsästäjänkanava

TEEMAKANAVAT

Kun tietoa haetaan, halutaan perehtyä kyseessä olevaan aiheeseen nopeasti ja perusteellisesti. Ratkaisevaksi asiaksi muodostuu, kenen tarjoama tieto ja osaaminen on hyvin tarjolla, ja onko tieto uskottavaa.

Teemakanavat kertovat aiheestaan monipuolisesti ja dokumentaarisesti. Kumppaneita kanavilla ovat alan viralliset ja vakiintuneet toimijat. Näistä asioista muodostuu kanavalle luotettava mielikuva.

Metsastajankanava.fi on uudenlainen mediakanava metsästyksestä ja eränkäynnistä kiinnostuneille. Kanava viestii videoiden avulla ja välittää tietoa sosiaalisen median kanavia pitkin.

https://www.facebook.com/metsastajankanava/

https://twitter.com/metsastajan