Osaaminen

UUSI VIESTINTÄ

Nykyään ihmiset hakevat tietoa ja ostavat uudella tavalla. Teknologia ja Internetin sovellukset mahdollistavat tiedon haun ja toisaalta osaamisen viestimisen tehokkaasti. 

Yritykset ja kuluttajat haluavat ostaa siltä, joka osaa asiansa hyvin ja osaa viestiä osaamisensa uskottavasti uusia ja soveltuvia kanavia käyttäen.


Niinimäki RDPS Oy
Niinimäki RDPS Oy

TEEMAKANAVAT

Kun tietoa haetaan, halutaan perehtyä kyseessä olevaan aiheeseen nopeasti ja perusteellisesti. Ratkaisevaksi asiaksi muodostuu, kenen tarjoama tieto ja osaaminen on hyvin tarjolla, ja onko tieto uskottavaa.

Teemakanavat kertovat aiheestaan monipuolisesti ja dokumentaarisesti. Kumppaneita kanavilla ovat alan viralliset ja vakiintuneet toimijat. Näistä asioista muodostuu kanavalle luotettava mielikuva.

Metsastajankanava.fi on uudenlainen mediakanava metsästyksestä ja eränkäynnistä kiinnostuneille. Kanava viestii videoiden avulla ja välittää tietoa sosiaalisen median kanavia pitkin.

Laserteknologian kanavalla tuodaan esille teknologiaa ja mitä sillä voidaan tehdä: https://www.youtube.com/channel/UC8tP8OTS8f4F0U4RAlgjMJA

Puhtaan veden kanavalla tuodaan esille koko ihmiskunnalle tärkeää puhtaan veden ja jäteveden tutkimusta: https://www.youtube.com/channel/UCy-954F8yiMudF-JM8MVhgQ

Finnish Lakeland Forum tuo esille ainutlaatuista järviluontoa Suomessa:  https://youtu.be/NRLvY3CwSMg