KYKY MUUTTUA KEHITYKSEN MUKANA 


Muutosvauhti nopeutuu. On tärkeää soveltaa uusia toimintamalleja ja teknologioita liiketoiminnassa, sekä havaita uuden tilanteen tuomat liiketoimintamallien muutokset. Uuden soveltaminen paremmin kuin muut tuo kilpailuetua sekä kannattavuutta. 


Seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana kehitys tulee olemaan nopeampaa kuin menneenä kahtenakymmenenä vuonna.